Avdeling fyringsteknikk

I januar 2015 kjøpte Boligdrift Og Vedlikehold AS opp Arne Pettersen Fyringsteknikk som er et veletablert firma som er godt kjent, og ved at Boligdrift har kjøpt firmaet kan denne driften videreføres i årene som kommer. Ved å kjøpe firma sikrer Boligdrift at driften av fyringsteknikk for fullt er i gang igjen, og det vil derfor være stor kapasitet til å påta seg oppdrag i tiden fremover.

Arne Pettersen er ansatt i Boligdrift, og vil arbeide i selskapet de neste årene. Arne Pettersen har svært god kompetanse gjennom over førti års erfaring innen bransjen, og det er derfor positivt for Boligdrift å ha med han på laget i den videre driften.

 
Boligdrift Og Vedlikehold AS utfører arbeid innenfor følgende områder:

– Ombygging til biofyringsolje
– Montering av nye glassfibertanker
– Montering av godkjente kjellertanker
– Fjerning av gamle oljetanker
– Rensing av tanker med sertifisering
– Sentralfyranlegg
– Parafinovner
– Pottebrenner
– Piper, piperehabilitering, pipeforinger
– Peis
– Varmepumper

Vi tilbyr 24 timers service

Fyringsteknikk